Instalacja przydomowej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków to inwestycja, na którą decyduje się coraz więcej osób mieszkających w domach jednorodzinnych. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnego szamba i niekiedy jest jedynym sensownym rozwiązaniem, kiedy doprowadzenie do budynku mieszkalnego dodatkowych mediów wykracza poza nasze możliwości finansowe.

Oczyszczalnia na działce

Roczny koszt eksploatacji takiej oczyszczalni nie przekracza kilkuset złotych, dlatego ta z pozoru droższa inwestycja na przestrzeni lat będzie o wiele mniej kosztowna niż szambo, które należy regularnie opróżniać. Możliwość instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w danym rejonie determinuje wartość RLM, czyli Równoważna Liczba Mieszkańców miejscowości. Wartość ta pozwala określić stosunek ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych do tych odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w ciągu doby. Im bardziej innowacyjna i sprawdzona oczyszczalnia chemiczna, tym wyższa jest maksymalna wartość RLM dopuszczająca montaż takiej instalacji. Regulacje te związane są ze spełnianiem europejskich wymogów dotyczących poziomu fosforanów w aglomeracjach miejskich.

Zasada działania biologiczno-chemicznych oczyszczalni ścieków polega na poddawaniu znajdujących się w niej zanieczyszczeń pewnym reakcjom chemicznym oraz procesom biologicznym. Oczyszczalnia podzielona jest na kilka komór. Pierwsza komora pełni funkcję deintryfikacyjną, a jej zadaniem jest beztlenowe oczyszczenie ścieków, neutralizacja zawartych w nich fosforanów oraz odseparowanie tłuszczów i produktów stałych. Proces ten wspomagany jest poprzez automatyczne dozowanie bezpośrednio do komory wysokoaktywnej substancji chemicznej PIX-112, czyli siarczanu żelaza. Pozwala ona usunąć ze ścieków nawet 95% fosforanów, dzięki czemu oczyszczona woda odprowadzana z oczyszczalni posiada drugą klasę czystości, a zatem nadaje się do podlewania ogródka itp. Kolejny zbiornik, do którego trafiają ścieki to komora nitryfikacji. Znajdujące się w niej złoże biologiczne pozwala na rozwój szczepów bakterii tlenowych, które osiadają na nieczystościach tworząc osad w postaci stałej. Po wtórnym skierowaniu ścieków do komory deintryfikacji powstały osad biologiczny osiada na dnie zbiornika, a oczyszczona woda zostaje odprowadzona metodą przelewową.

Wszelkie procesy zachodzące w oczyszczalni praktycznie nie wymagają żadnej ingerencji z zewnątrz. Jedynym, co wiąże się z obsługą takiej instalacji jest aplikacja preparatu bakteryjnego do muszli klozetowej raz na dwa tygodnie. Co dziewięć miesięcy należy ponadto wybrać osad biologiczny ze zbiornika deintryfikacji przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Zobacz także https://biohydret.pl/