W przypadku zaprószenia ognia najważniejsza jest szybka reakcja, by nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania się. Zanim na miejscu zdarzenia pojawi się straż pożarna, bardzo często pomocne okazuje się samodzielne wykorzystanie gaśnicy. Przepisy BHP jasną określają bowiem tok postępowania, którym w takich przypadkach kierować mają się osoby użytkujące dany obiekt. Nie wszystko jednak da się ugasić za pomocą gaśniczej piany. W przypadku pożaru instalacji elektrycznych lub urządzeń bardzo często jedynym wyjściem z opresji jest użycie wariantu proszkowego.

Najpopularniejsza gaśnica

Gaśnice są najbardziej znanym sprzętem do gaszenia pożaru. Wyróżnia się ich kilka rodzajów. Każda z nich ma inne zastosowanie, a wiedza o tym może uratować wielu ludzi w przypadku pojawienia się pożaru. Do najbardziej popularnych gaśnic zaliczyć można przede wszystkim gaśnice proszkowe, pianowe i śniegowe. Gaśnica proszkowa 4 kg stanowi zwykle element podstawowego wyposażenia przeciwpożarowego budynków. Jest też jedną z najczęściej spotykanych w sklepach pożarniczych gaśnic, którą wyróżnia przede wszystkim bardzo wysoka wydajność.

Względy ekonomiczne nie są jednak jedynymi czynnikami decydującymi o jej popularności. Jest ona również nietoksyczna i doskonale zwalcza ogień, tworząc swoistą warstwę izolującą wokół płonącego obiektu. Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie radzą sobie gaśnice pianowe, czyli na przykład w przypadku pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Nadaje się przede wszystkim do gaszenia pożarów z grup A, B lub C oraz – w zależności od typu użytego proszku – również z grupy D. Gaśnice proszkowe są bardzo uniwersalne. Mechanizm ich działania jest wyjątkowo prosty i skuteczny: proszek z gaśnicy wyrzucany jest z zamkniętego cylindra za pomocą sprężonego gazu, czyli dwutlenku węgla bądź azotu. Przyciśnięcie dźwigni powoduje z kolei otwarcie zaworu cylindra z proszkiem lub przebicie jego ścianek oraz rozprężenie gazu z osobnego pojemnika. Cały ten proces jest stosunkowo bezpieczny i niezawodny

Gaśnice proszkowe znajdują szerokie zastosowanie do gaszenia obiektów użytku publicznego, a także hal przemysłowych i magazynowych. Używa się ich również w transporcie oraz w garażach, kotłowniach i piwnicach. Wraz z gaśnicami typu pianowego i śniegowego, a także wężami pożarniczymi oraz czujnikami dymu stanowią podstawę wyposażenia przeciwpożarowego, bez którego nie ma mowy o skutecznym zapobieganiu i likwidowaniu pożarów na różnego typu terenach. Znajdująca się w budynku gaśnica proszkowa może w najpoważniejszych przypadkach uratować życie wielu osób oraz zapobiec stratom materialnym.