Biura architektoniczne w całej Polsce zajmują się wykonywaniem projektów budowlanych różnych budowli i budynków. Zdecydowanie najbardziej popularne są projekty domów jednorodzinnych. Czasami zdarzają się jednak także projekty budynków użyteczności publicznej takich, jak szkoły, przedszkola, budynki urzędowe itp.
projekt domu publicznegoBiuro projektowe w przypadku tego typu projektów musi wziąć udział w przetargu. W warunkach przetargu określa się, jaki projekt powinien powstać, jaką powinien mieć specyfikację oraz jaki jest budżet na wykonanie planowanej inwestycji. W przetargu wybiera się najlepszy projekt. Biuro projektowe, które wygra przetarg może przystąpić do realizacji zlecenia.
Jako, że projektowanie budynków użyteczności publicznej wymaga dużego zaangażowania i dużych nakładów pracy czas na projektowanie zazwyczaj wynosi nawet do kilku miesięcy. W tym czasie trzeba poznać wszelkie wymogi inwestora co do założeń nowego budynku.
Podstawowym narzędziem pracy każdego architekta są komputerowe programy projektowe, dzięki którym można znacznie przyśpieszyć cały proces przygotowania projektu budynku. Dzięki programom można zobaczyć efekty swojej pracy w skali 3d.
Projektowanie budynków przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej obwarowane jest przepisami prawa. Określają one, m.in szerokość drzwi, szerokość okien, kubaturę pomieszczeń, w których mają pracować ludzie itp. Każdy rodzaj budynku ma specyficzne wymagania. Z całą pewnością inne będą w przypadku przedszkola czy szkoły, a jeszcze inne w przypadku budynków urzędu gminy czy budynku starostwa itp.

Szczegółowe wymogi prawne dotyczące projektów budynków przemysłowych i budynków użyteczności publicznej zawarte są w prawie budowlanym. Dotyczą one przede wszystkim kwestii zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcyjnego, przeciwpożarowego i użytkowego. Obejmują także konieczność zachowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego, ochrony przed hałasem oraz ochrony przed drganiami.