W dzisiejszych czasach rozdzielnie swoje zastosowania znajdują niemal w każdym przemyśle. Ogromną rolę odgrywają w przemyśle górniczym. Na tego typu rozdzielniach, osoby z odpowiednim wykształceniem jak i kwalifikacją odpowiadają za sprawne działanie wielu urządzeń, które z kolei gwarantują bezpieczną pracę ludziom pracującym na kopalniach podległych danej rozdzielni.

Szafa sterowniczaNa każdej rozdzielni oprócz szaf rozdzielczych, pulpitów sterowniczych znajdują się także szafy sterownicze. Szafy sterownicze pozwalają na sterowanie wieloma urządzeniami. Znajdują się one zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jaką rolę pełnią szafy sterownicze na rozdzielniach. Jak sama nazwa nam wskazuje służą do sterowania, w związku z tym pozwalają na sterowanie urządzeniami, które odpowiedzialne są za klimatyzację, wentylację, ogrzewanie, oświetlenie itp.
Skoro jednak posiadamy panel sterowniczy to w jakim celu jest potrzebna szafa sterownicza? Zasada jest bardzo prosta. Panel sterowniczy nie jest urządzeniem idealnym, w związku z tym może ulec awarii. Jednakże, rozdzielnia nie może dopuścić do przerwania pracy urządzeń i musi nad nimi odpowiednio panować. W związku z wystąpieniem przerwy w działaniu panelu sterowniczego, korzysta się wówczas z szaf sterowniczych. Szafy sterownicze bez względu na to czy znajdują się wewnątrz czy też na zewnątrz budynku muszą być odpowiednio zabudowane. Obudowa szafy sterowniczej musi spełniać odpowiednie kryteria.
Przede wszystkim musi być bardzo szczelna. Szczelność polega na braku możliwości przedostania się do wewnątrz kurzu, wilgoci, a także ciał obcych, które negatywnie mogłyby wpłynąć na pracę urządzeń, które są sterowane przy użyciu szafy sterowniczej. Ponadto, muszą odpowiednio być zabezpieczone, aby w razie przypadkowego dotknięcia nie poraziły nikogo prądem. Szafy sterownicze znajdują się nie tylko wewnątrz danych rozdzielni jak i na zewnątrz.

Znajdują się również bezpośrednio przy urządzeniu, którego dotyczą. Warto jednak pamiętać, że obsługą szaf sterowniczych może zajmować się jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia SEP.