Kontrola jakości złącz spawanych jest bardzo ważna. Dzięki temu można określić, czy dana konstrukcja charakteryzuje się oczekiwaną jakością i nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Aby móc przeprowadzać takie kontrole, konieczne jest posiadanie do tego odpowiednich uprawnień, które można uzyskać po przejściu właściwych szkoleń.

Badania nieniszczące i szkolenia

szkolenie vt dla pracownikówJeśli chodzi o badania nieniszczące, tutaj konieczne jest szkolenie VT dla pracowników, jak i szkolenie PT, UT, MT lub RT, w zależności od metody, z której chcemy korzystać. Jednak to właśnie szkolenie VT jest tym podstawowym, ponieważ pozwala na fachowe dokonywanie oględzin gołym okiem lub z wykorzystaniem podstawowych narzędzi optycznych takich jak lupa czy lusterko kontrolne. Na takim szkoleniu kursanci uczą się także korzystania z endoskopów oraz wideoskopów, które są już bardziej złożonymi urządzeniami optycznymi, jednak także mogą być wykorzystywane podczas badania wizualnego. Badanie VT jest ważne, ponieważ pozwala wstępnie określić klasę wadliwości materiału i w razie potrzeby przekazać obiekt do badania ultradźwiękowego, radiograficznego lub innego. Klasa wadliwości zależy oczywiście od rodzaju wad oraz ich wielkości – rozpoznawania wad uczą właśnie na takim szkoleniu, dlatego bez odpowiednich uprawnień nie należy podchodzić do przeprowadzania omawianego badania.

szkolenie vt dla pracownikówWykrywane niedokładności materiału dotyczą jego wielkości, kształtu, porowatości, obecności pęknięć powierzchniowych. Jak widać, są to tylko kwestie ogólne, jeśli chodzi zaś o strukturę wewnętrzną obiektu, tutaj konieczne są już bardziej specjalistyczne badania, wśród których najczęściej stosowane jest badanie ultradźwiękowe. Wykorzystuje ono zjawisko odbijania się fal dźwiękowych w różnym tempie od elementów, które różnią się między sobą. W ten sposób można więc szybko wykryć na przykład nieciągłość materiału. Drugim rodzajem badania nieniszczącego o dużej dokładności jest badanie radiograficzne, jak łatwo się domyślić, wykorzystuje ono promieniowanie rentgenowskie, dokładnie to samo, które stosowane jest podczas prześwietleń ciała ludzi i zwierząt, ale możliwe jest także zastosowanie promieniowania gamma.

I za pomocą tego badania można wykryć wady materiału, zarówno powierzchniowe, jak i wady strukturalne. Po przejściu kursów z zakresu badań nieniszczących, można zgłosić się do Urzędu Dozoru Technicznego, aby uzyskać specjalny certyfikat UDT, który poświadcza zdobyte umiejętności i jest respektowany przez przedsiębiorstwa krajowe, jak i te znajdujące się poza granicami naszego kraju.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.