Firmy geodezyjne świadczą różnego rodzaju usługi, których odbiorcami są przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w sektorze budowlanym. Warto pamiętać o tym, że charakter prowadzonych inwestycji może być niezwykle zróżnicowany.

Usługi geodezyjne i ich przebieg

usługi geodezyjne

Niezależnie od rodzaju realizowanego projektu, obowiązujące przepisy nakładają na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia rozmaitych dokumentów, które może wykonać jedynie geodeta dysponujący doświadczeniem oraz gruntowną widzą. W wielu przypadkach, geodezyjne obsługa inwestycji to jeden z pierwszych elementów, które uwzględniane są w budżecie. Współczesna geodezja umożliwia niezwykle precyzyjne wykonywanie pomiarów terenu i bardzo duże możliwości w zakresie przenoszenia uzyskanych wyników na mapę analogową lub cyfrową. Nie można jednak zapominać, że usługi geodezyjne obejmuje o wiele szerszy zakres działań, niż tylko wykonywanie pomiarów terenu i umiejscawianie obiektów na mapach. Doświadczony geodeta to osoba, która jest w stanie zorganizować całościową dokumentację bez której kontynuowanie prac i wdrażanie kolejnych etapów w harmonogramie budowlanym, nie byłoby możliwe. Zadania w zakresie koordynacji dokumentacji projektowej to niezwykle ważny element każdego procesu odnoszącego się do realizacji inwestycji budowlanych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą przełożyć się na opóźnienia prac i straty finansowe całej spółki odpowiedzialnej za wykonanie projektu w ramach wcześniej ustalonego harmonogramu.

usługi geodezyjne

Oczywiście geodeta nie schodzi z placu budowy od razu po zakończeniu robót budowlanych. Bardzo istotną kwestią jest bowiem inwentaryzacja geodezyjne przeprowadzania po zamknięciu etapu związanego z budową samej bryły. Kompleksowe usługi geodezyjne w zakresie inwentaryzacja obejmuj zarówno same budynki, jak i również sieci, w które uzbrojony jest teren. Można tutaj wspomnieć o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej czy elektroenergetycznej. Szczególnie duże zapotrzebowanie na usługi geodezyjne występuje obecnie w okolicach miast takich jak Poznań oraz innych dużych ośrodków miejskich, które charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu liczby prowadzonych oraz planowych inwestycji budowlanych. Wiadomo, że branża geodezyjna jest ściśle powiązana z sektorem budownictwa. W momentach, w których liczba prowadzonych projektów jest mniejsza, również zapotrzebowanie na usługi geodezyjne zauważalnie spada.

Z drugiej strony, w momencie ożywienia na rynku, popyt na usługi geodezyjne widocznie wzrasta. Tego rodzaju korelacje dotyczą przede wszystkim tych najbardziej typowych usług świadczonych przez geodetów.

Naprawdę wiele ciekawych informacji na temat tego jak powinien pracować profesjonalny geodeta można przeczytać na – http://www.geomapy.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.