Pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu, wodzie lub ziemi w systemie instalacyjnym zajmującym się ogrzewaniem, wentylacją lub jest przygotowaniem do c. w. u.

Pompy ciepła – co warto wiedzieć?

Pompa ciepłaZasady funkcjonowania pompy ciepła polegają na przeniesieniu ciepła absorbowanego z części o niższej temperaturze do części z wyższą temperaturą. Niezależnie od rodzaju pompy ciepła na Śląsku, wszystkie czerpią z energii elektrycznej. A co do rodzajów tych urządzeń, można wyróżnić trzy podstawowe grupy. Jedną z nich są pompy absorpcyjne, które posiadają napęd cieplny, są głównie używane w dużej wielkości zakładach przemysłowych. Kolejną grupę przedstawiają pompy termoelektryczne, które oczywiście są w posiadaniu napędu elektrycznego, których zastosowanie rośnie w miejscach, gdzie potrzebna jest ciągła praca odprowadzania ciepła z małych przedmiotów. Trzecim i ostatnim rodzajem są pompy sprężarkowe, które korzystają z napędu mechanicznego, ale zasilane są energią elektryczną. Są one jak na razie najbardziej popularne i często można spotkać oferty tych pomp jako zastępstwo dla urządzeń ogrzewających elektrycznie. Pompy sprężarkowe są zbudowane głównie z parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego. Dodatkowo mogą posiadać sterownik, grzałkę elektryczną, pompkę obiegową dolnego źródła i czujniki temperatury i ciśnienia. Aby pompę wprowadzić w pracę trzeba uruchomić sprężarkę wprawiającej w ruch czynnik roboczy, po czym następuje przepływ ciepła. Do pracy pompy ciepła nie jest konieczne wiercenie studni.

Przedstawiona tutaj wiedza pozwala na zrozumienie ogólnej rodzaju, budowy i działania pomp ciepła. Więcej można dowiedzieć się z firm znajdujących się w Małopolsce, Bielsku i na Śląsku.